Özkaynak Değerlemesi Yapılırken Karşılaşılan Niteliksel Sorunlar

özkaynak değerlemesi

Öğrencilerimizle beraber hazırladığımız, finans eğitimi alan ve akademik çalışmalara hazırlık yapan öğrencilere yönelik çalışmalarımız kapsamında özkaynak konusunu mercek altına almaya devam ediyoruz. Yazı dizilerimiz düzenli olarak devam edecektir.

Özkaynak değerlemesi, şirketin gelecekteki başarılı bir girişim olma ihtimalini tahmin etmeye odaklanmaktadır. Şimdi, herhangi bir işletmenin başarısını tahmin edebilecek herhangi bir model oluşturmak zordur. Bununla birlikte, bir değerleme çalışması yapılmadan önce ele alınması gereken bazı sorular vardır. Bu konular nicel değildir ve değerleme raporunda doğrudan uygulama bulmazlar. Ancak bu sorular niteliksel olup dolaylı olarak değerlemeyi etkiler.

Bazı önemli niteliksel konular:

Sektör Analizi: Sektör analizleri birinci derecede önemlidir. Şirketler aynı pazardan pay almak için daima rekabet eder. Dolayısıyla, bir şirketin rakipleri daha güçlü ve verimli hale gelirse, o zaman kaybetmeye devam edersiniz. Modern pazarda, hiçbir yenilik durgunluk anlamına gelmez; daha verimli rakipler er ya da geç sizi işinizden alıkoyacağı için işletmenin sonu demektir. Bu nedenle, hisse senedi analistleri, sektör dergilerini araştırmaya ve hangi araştırmanın hangi şirket tarafından yürütülmekte olduğunu keskin bir gözle incelemeye çalışırlar. Ayrıca, Porter’ın beş kuvvet modelini, sektörün bir bütün olarak başka bir endüstriye olan çekiciliğini kaybedip kaybetmediğini ölçmek için kullanıyorlar.

Strateji: Ele alınacak bir sonraki nitel soru, şirketin stratejik vizyonudur. Genellikle, tüm şirketler üç stratejiden birini takip edecektir.

  • Maliyet liderleri, yani tüketicilere en düşük fiyata ürün veya hizmeti sunarlar.
  • Yenilikçiler yani üstün kaliteli ürünler sağlayanlar ve sürekli yeni ve daha iyi ürünler geliştirenler.
  • Niş hizmet sağlayıcıları, yani çok özel bir müşteri grubu için ürün ve hizmet sağlayıcıları olup, müşteri ihtiyaçları kendileri tarafından çok iyi anlaşılan şirketler.

Bu stratejilerin her biri çok farklı bir yaklaşım gerektirir. Örneğin, maliyet liderliği tedarik zinciri üstünlüğünü gerektirir, yenilik araştırma ve geliştirmeye odaklanmayı gerektirir ve niş hizmetler müşteri ilişkileri yönetimine odaklanmayı gerektirir.

Analistler, şirketin stratejisinin, bu stratejiye hizmet etmek için gerekli olan yeteneklerin oluşturulmasına yönelik yatırımlarının ve rakiplerin bu konuda yaptıkları gelişmelerin farkında olmalıdır.

Finansal Tabloların Kalitesi: Özkaynak değerlemede son ama en önemli husus şirketler tarafından sağlanan finansal tabloların kalitesidir. Şimdi, hepimizin muhasebenin standart bir süreç olduğuna ve işlemlerin hesaplanmasının tek bir yolunun olduğuna inanmak isteriz. Ancak bu doğru değil. Muhasebe çok öznel olabilir. Çoğu zaman şirketler, raporlama normlarına uyan finansal tablolar sunar. Bununla birlikte, bunlar opaktır ve gerekli bilgileri gerçekten sunmaz.

Şirketler giderlerin tanınmasını ertelemeye çalışıyorlar. Bu sadece prematüre gelir tanımının tersidir. Bununla birlikte, başarılı bir şirketin yanılsamasını yaratmada eşit derecede etkilidir.

Şirketin faaliyet dışı kar ve zararlardaki telafisi, aynı zamanda şirket tarafından sunulan kazanç kalitesiyle ilgili iyi bir fikir vermektedir.

Şirketler, amortisman ve aktifleştirme ile ilgili politikalarını değiştirerek kendilerini daha karlı hale getirebilirler. Bu politikalardaki değişiklikler finansal tablolara etkileri açısından araştırılmalı ve finansal dolandırıcılık olasılığı göz ardı edilmemelidir

Ayrıca, birçok şirket bilanço dışı finansman ve yatırım işlemleri yapmaktadır. Raporlama normlarına göre, bilançoda raporlanmasına gerek yoktur. Bununla birlikte, firmaların finansmanı üzerinde önemli etkileri olduğundan, türevleri ve özel amaçlı kuruluşları içeren işlemler, şirketin değeri ile ilgili bir karara varmadan önce dikkatle incelenmelidir.

Özetle özkaynak değerleme çalışmasında niteliksel faktörler de birinci derecede önemlidir. Bu iş sadece sayıları ölçmekle ilgili olsaydı, bunu yapmak için geliştirilen algoritmalar olurdu ve insanlara ihtiyaç ortadan kalkacaktı. Bununla birlikte, hangi sayıların işlenmesi gerektiği büyük sorudur. Bu büyük soru ancak bir uzman yardımı ile cevaplanabilir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir