İçsel Değer ve Yanlış Fiyatlandırma

Özkaynak Değerlemesi ile yanlış menkul kıymetleri bulmak amaçlanmaktadır. Yatırımcılar, piyasada kendi içsel ticaretinden daha düşük menkul kıymetler bulduklarında anormal kazanç sağlayabilirler. Bununla birlikte, yanlış fiyatlandırma ve içsel değer kavramının en azından yanlış anlaşılmaması gerekir. Ortalama insanın yanlış fiyatlama olarak gördüğü şey, en iyi ihtimalle daha dar bir kavramdır ve neyin yanlış olduğuna dair bir tahmindir. Bu yazıda yanlış fiyatlandırma kavramını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Okumaya devam et

Gayrimenkul Değerlemesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

gayrimenkul değerlemesi

Gayrimenkulün değerini tahmin etmek, finansman, satış listesi, yatırım analizi, mülk sigortası ve vergilendirme dahil olmak üzere çeşitli çabalar için gereklidir. Ancak çoğu insan için, bir taşınmazın bir parçasının talep veya alım fiyatını belirlemek, gayrimenkul değerlemesinin en yararlı uygulamasıdır. Bu makale, özellikle satışla ilgili olduğu gibi gayrimenkul değerlemesinin temel kavram ve yöntemlerine bir giriş sağlayacaktır. Okumaya devam et

Özkaynak Değerlemesi Yapılırken Karşılaşılan Niteliksel Sorunlar

özkaynak değerlemesi

Öğrencilerimizle beraber hazırladığımız, finans eğitimi alan ve akademik çalışmalara hazırlık yapan öğrencilere yönelik çalışmalarımız kapsamında özkaynak konusunu mercek altına almaya devam ediyoruz. Yazı dizilerimiz düzenli olarak devam edecektir.

Özkaynak değerlemesi, şirketin gelecekteki başarılı bir girişim olma ihtimalini tahmin etmeye odaklanmaktadır. Şimdi, herhangi bir işletmenin başarısını tahmin edebilecek herhangi bir model oluşturmak zordur. Bununla birlikte, bir değerleme çalışması yapılmadan önce ele alınması gereken bazı sorular vardır. Bu konular nicel değildir ve değerleme raporunda doğrudan uygulama bulmazlar. Ancak bu sorular niteliksel olup dolaylı olarak değerlemeyi etkiler.

Bazı önemli niteliksel konular:

Sektör Analizi: Sektör analizleri birinci derecede önemlidir. Şirketler aynı pazardan pay almak için daima rekabet eder. Dolayısıyla, bir şirketin rakipleri daha güçlü ve verimli hale gelirse, o zaman kaybetmeye devam edersiniz. Modern pazarda, hiçbir yenilik durgunluk anlamına gelmez; daha verimli rakipler er ya da geç sizi işinizden alıkoyacağı için işletmenin sonu demektir. Bu nedenle, hisse senedi analistleri, sektör dergilerini araştırmaya ve hangi araştırmanın hangi şirket tarafından yürütülmekte olduğunu keskin bir gözle incelemeye çalışırlar. Ayrıca, Porter’ın beş kuvvet modelini, sektörün bir bütün olarak başka bir endüstriye olan çekiciliğini kaybedip kaybetmediğini ölçmek için kullanıyorlar. Okumaya devam et

Özkaynak Değerlemesinde Kullanılan Varsayımlar

özkaynak-değerlemesi

Finans eğitimi öğrencilerimiz için hazırladığımız özkaynak değerlemesi kategorisindeki seri yazılarımızda Özkaynak Değerlemesinin Tanımı, Önemi ve SüreciPiyasa Değeri, Gerçek Değer ve Yatırım Değeri ve Özkaynak Değerlemesi Uygulamaları konularına değinmiştik. Yazı dizimize varsayımlar konusu ile devam ediyoruz. Okumaya öncelikle ilgili yazılar ile başlarsanız konuyu bütüncül bir biçimde kavrayabilirsiniz.

***

Hisse senedi değerlemesi, bir organizasyonun değerinin şu andan itibaren on yıl olacağını tahmin etmeyle veya daha büyük bir zaman dilimi ile ilgilidir. Açıkçası, maddi geleceği tahmin etmek zordur.

Bununla birlikte, özsermaye değerlemesinde, gelecek hakkında bazı varsayımlar yapılıncaya kadar ilerleme kaydedilemez. Okuduğumuz her analist raporu bu nedenle geleceğe ilişkin bazı varsayımlar sunar. Okumaya devam et

Özkaynak Değerlemesi Uygulamaları

özkaynak değerlemesi

Özkaynak değerlemesi  (Equity Appraisal) veya günümüze sabit bir sayısal değer atama süreci ve bir işletmenin potansiyeli birçok uzman tarafından kurumsal finans ve finansal piyasaların en önemli parçası olarak görülüyor. Finansal piyasalardaki en çok talep edilen ve yüksek ücretli işler bu alandadır.

Bunun nedeni, türetilen değerin doğruluğunun asla bilinememesi. Doğrulanabilir bir gerçek değildir ve doğru veya yanlış cevap yoktur. Aksine, değerleme, kişinin uzmanlığına dayanan bir görüştür.

Şimdi, özneyi ele alıp, milyarlarca doları içeren kararların değerlemeye dayalı olarak alınması gerektiği gerçeğini eklersek, niçin finansta tartışmasız en önemli görev olduğunu göreceğiz. Öz sermaye değerlemesinden türetilen değere dayalı olarak yapılması gereken karar türlerini görelim. Okumaya devam et

Piyasa Değeri, Gerçek Değer ve Yatırım Değeri

sermaye değerleme

Sermayenin değerlemesi ya da herhangi bir varlığın değerlemesi bir sanattır.  Bu alana ilgi duyanların değerleme ile ilgili farklı kavramların farkında olmaları gerekir.  Bu itibarla makalemizde en popüler üç tanesi ayrıntılı olarak açıklayacağız:

Piyasa  Değeri

Piyasa değeri kavramı anlaşılması en kolay değerleme kavramıdır. Bu, şirketin veya bir varlığın devam eden piyasa fiyatı ile ifade edilen değeri anlamına gelir. Piyasa fiyatları çılgınca değişirken, üzerinde listelenen herhangi bir şirketin veya varlığın piyasa değeri de öyledir. Okumaya devam et

Özkaynak Değerlemesinin Tanımı, Önemi ve Süreci

öz kaynak değerlemesi

Finans konusunda bir kural daima geçerlidir. Genel inanç, herhangi bir varlığın değerinin gelecek dönemlerde elde edilebilecek tüm nakit akışlarının iskonto edilmiş bugünkü değerine tam olarak eşit olduğudur.

Bu prensibi kullanarak, borç gibi menkul kıymetleri kolaylıkla değerlendirebilir. Çünkü sınırlı bir varlığa sahipler. Onlardan türeyen nakit akışları kolayca tahmin edilebilir. Bununla birlikte, özsermaye değerlendirme çok basit değildir. Hisse, iş dünyasında bir ortaklığı temsil eder. Bu nedenle, belirsiz ve tahmin edilemeyen nakit akışlarını değerleme girişiminde bulunur.

Bu makalede serisi, özsermaye değerlemesi kavramını daha ayrıntılı olarak anlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Okumaya devam et

Finans Nedir?

finans nedir
Finans Nedir?
Finans, (finance) mali sistemleri oluşturan para, bankacılık, kredi, yatırımlar, varlık ve sorumlulukların yönetimi, yaratılması ve incelenmesini içermektedir. Bazı ekonomistler, finansmanı üç ayrı kategoriye ayırırlar: kamu finansmanı, kurumsal finansman ve kişisel finansman. Yakın zamanda ortaya çıkan sosyal finans ve davranışsal finans da işe dahil oldu. Okumaya devam et