Özkaynak Değerlemesinin Tanımı, Önemi ve Süreci

öz kaynak değerlemesi

Finans konusunda bir kural daima geçerlidir. Genel inanç, herhangi bir varlığın değerinin gelecek dönemlerde elde edilebilecek tüm nakit akışlarının iskonto edilmiş bugünkü değerine tam olarak eşit olduğudur.

Bu prensibi kullanarak, borç gibi menkul kıymetleri kolaylıkla değerlendirebilir. Çünkü sınırlı bir varlığa sahipler. Onlardan türeyen nakit akışları kolayca tahmin edilebilir. Bununla birlikte, özsermaye değerlendirme çok basit değildir. Hisse, iş dünyasında bir ortaklığı temsil eder. Bu nedenle, belirsiz ve tahmin edilemeyen nakit akışlarını değerleme girişiminde bulunur.

Bu makalede serisi, özsermaye değerlemesi kavramını daha ayrıntılı olarak anlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tanım

Finansal değerleme, (valuation-finance) bir varlığın rayiç değerini belirleme sürecidir.  Dolayısıyla, özsermaye değerlemesi, hisse senetlerinin makul piyasa değerini belirleme sürecini ifade eder.

Özkaynak Değerlemenin Önemi: Sistemik

Borsaların tüm sistemi öz sermaye değerleme fikrine dayanır. Borsalarda, piyasanın gerçek zamanlı olarak aldığı bilgideki değişiklikler nedeniyle piyasa değeri her dakika değişen, çok çeşitli stoklara sahiptir.

Dolayısıyla, sermaye değerlemesi, modern finansal sistemin belkemiğidir. Sağlam iş modellerine sahip şirketlerin pazardaki en üst seviyedeki rekabette lider olmasını sağlar. Öte yandan, temelleri zayıf olan şirketlerin değerlemelerinde düşüşe sebep olur. Öz değer değerlendirme tekniği ve bilimi, bu nedenle, modern ekonomik sistemin, çeşitli piyasa katılımcıları arasında sermaye kaynaklarını verimli bir şekilde tahsis etmesini sağlar.

Özkaynak Değerlemesinin Önemi: Bireysel

Tartışıldığı üzere mikro düzeyde, hisse senedi değerlemesi, tüm borsa ekosistemi için faydalıdır. Bununla birlikte, öz sermaye değerleme ilkelerini incelemek ve uygulamak bireye nasıl faydalı olur?

Piyasalar her an bilgi alır ve bu bilginin finansal etkisini hisse senedi fiyatına dahil etmeye çalışır. Bireysel tahminleri değişir ve bu kadar farklı insan farklı hisse senedi fiyatları üretebilirler. Yatırımcılar, bu farkı doğru bir şekilde tespit edebildikleri takdirde çok para kazanır.

Özkaynak Değerlemesi Süreci

Hisse senedi değerlemesi, farklı kişilerce farklı şekilde takip edilmektedir. Bu nedenle önceden belirlenmiş standart bir süreç belirlenmemiştir. Bunun yerine, hisse senedi değerlemesi takip edilmesi gereken 4 veya 5 geniş adım kategorisinden oluşur. İşlemler belki de farklı olabilir, ancak hedefler her zaman aynıdır. Öz sermaye değerlendirmesi yapan her kişi,  anlatmakta olduğumuz parametreleri  hesaba katmalıdır:

Makroekonomik faktörleri ve endüstriyi anlayın:  Hiçbir şirket vakum içinde çalışmaz. Bu nedenle, her işletmenin performansı, ekonominin genel performansı ve faaliyet gösterdiği sektörden etkilenir. Bu nedenle, bir işletmeyi değerlemeye çalışmadan önce, makro ekonomik faktörlerin hesaba katılması gerekir. Bu parametrelere ilişkin oldukça doğru bir tahmin, doğru bir değerleme için temel oluşturur.

Şirketin performansının makul bir tahmini yapın:  Şirketin şu andaki mali tablolarının dışa vurulması iyi bir tahmin değildir. İyi bir tahmin, şirketin önümüzdeki geleceğin üretim ölçeğini nasıl değiştirebileceğini hesaba katmaktır. Daha sonra, bu ölçekteki değişikliklerin maliyetleri nasıl etkileyeceğini de hesaba katar. Maliyetler ve satış doğrusal olarak hareket etmez. Doğru bir tahminde bulunmak için bir analist, şirketin işletmesi hakkında karmaşık bir bilgiye ihtiyaç duyar.

Uygun değerleme modelini seçin: Birden fazla değerleme modeli mevcuttur. Ayrıca, tüm bu değerleme modelleri mutlaka aynı sonucu vermez. Dolayısıyla, mevcut verilerin türü ve kalitesi göz önüne alındığında hangi modelin en uygun model olacağını anlamak analizcinin işidir.

Tahmin üzerine bir değerleme rakamına ulaşın:  Bir sonraki adım, değerleme modelini uygulamak ve analiste göre işletmenin değerini tanımlayan kesin bir sayısal değer üretmektir. Tahmini tek bir miktar olabilir veya bir aralık olabilir. Yatırımcılar, teklif vermek için alt ve üst sınırlarının ne olması gerektiğini açıkça bildikleri menzilleri  tercih ederler.

Teslim edilen değerlemeye göre harekete geçin:  Son olarak, analist mevcut piyasa fiyatına dayalı bir satın alma, satış veya tutma tavsiyesi vermek zorundadır.

Özkaynak değerlendirme uzun, öznel ve anlaşılması zor bir süreçtir. Bununla birlikte, bu sanata hakim olanlar için ödülleri çok fazladır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir